Psychoterapia
Patrycja Struś
   Home » Mediacje rodzinne

Mediacja jest dobrowolnym spotkaniem stron konfliktu, gdzie możliwe jest zdefiniowanie kwestii spornych, określenie potrzeb i interesów każdej ze stron.
Dzieje się to przy pomocy mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej, którą obowiązuje poufność. Celem mediacji jest wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.


Mediacje rodzinne są sposobem rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Spotkania mediacyjne stwarzają przestrzeń do przedstawienia problemu z własnej perspektywy, do wyrażenia własnych emocji, potrzeb i uczuć, ale także zrozumienia emocji, potrzeb, uczuć i perspektywy drugiej strony. Mediacje umożliwiają rozmowę, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności, a także współpracę w podejmowaniu wzajemnie akceptowalnym rozwiązaniu problemu w atmosferze wzajemnego szacunku.

Członkowie rodziny zgłaszającej się na mediacje traktowani są jako eksperci od rozwiązania sporu, stąd też jedynie oni są autorami porozumienia. Mediator współpracujący z rodziną nie opowiada się po żadnej ze stron, nie rozstrzyga sporu i nie narzuca rozwiązań. W konsekwencji wspólne działanie stron konfliktu nacelowane na osiągnięcie porozumienia pozwala wypracować ustalenia, w których zaspokojone są potrzeby i interesy obu stron, a także poczucia odpowiedzialności za kształt porozumienia i respektowania jego zasad - a zatem do obopólnej wygranej.


Mediacje rodzinne obejmują swoim zakresem wszystkie konflikty między członkami rodziny, a zwłaszcza:
 • konflikty małżeńskie
 • rozwody, separacje, rozstania konkubentów
 • opieka nad dzieckiem i regulacja kontaktów z rodziną
 • alimenty
 • sprawy finansowo – własnościowe
 • kontrakty przedślubne
 • problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w wieku starczym
  i konieczności sprawowania nad nimi opieki
 • problemy rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich, rodzin zrekonstruowanych
 • konflikty zaistniałe w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
 • konflikty między rodzicami a dziećmi.


Psychoterapia.
Gabinet psychologiczny
Patrycja Struś


tel.: 508-763-367
email: kontakt@psycholog-olawa.pl

Adres
ul. Gałczyńskiego 2 lok.8
55-200 Oława

Pomoc psychologiczna                    więcej »

Mediacje rodzinne                           więcej »

Pozwolenie na broń                         więcej »

Home     Pomoc psychologiczna     Mediacje rodzinne     Pozwolenie na broń     O Gabinecie     Kontakt