Psychoterapia
Patrycja Struś
   Home » Pomoc psychologiczna

„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”

Kodeks Etyczno–Zawodowy Psychologa – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Konsultacje indywidualne i poradnictwo psychologiczne
Spotkania mające na celu przyjrzenie się przeżywanym trudnościom i ich przyczynom oraz poszukiwanie możliwych sposobów ich rozwiązania. Mając charakter wspierający dają możliwość wyrażenia emocji związanych z sytuacją trudną, a także ułatwiają proces zmagania się z danym problemem. Szczególny rodzaj spotkania klienta z psychologiem umożliwia tworzenie bezpiecznej, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku relacji, dzięki czemu możliwe staje się zrozumienie przez klienta własnych potrzeb, konfliktów i emocji, jak również zwiększenie świadomości w zakresie swoich możliwości i potencjału. Poznanie i stopniowa zmiana dotychczasowych mechanizmów funkcjonowania służą podniesieniu jakości życia i odczuwanej satysfakcji.


Konsultacje dla par
Spotkania mające na celu konstruktywne rozwiązywanie trudności i kryzysów przeżywanych przez parę. Poprzez zrozumienie ich źródeł oraz rozpoznanie oczekiwań
i potrzeb swoich oraz partnera, a także poprzez poprawę komunikowania się i zmianę dysfunkcjonalnych postaw możliwe staje się lepsze, głębsze wzajemne zrozumienie
i budowanie bliskiej satysfakcjonującej relacji.


Konsultacje rodzinne
Spotkania mające na celu poznanie przyczyn i możliwości rozwiązania kryzysów, z jakimi boryka się rodzina. Sesje umożliwiają wyrażanie w sposób bezpieczny uczuć i oczekiwań, budowanie czytelnych granic każdej osoby tworzącej rodzinę, uczą wzajemnego zrozumienia, wspierają zmiany niekonstruktywnych postaw i zachowań, a także wpływają na poprawę komunikacji. Dzięki pracy całej rodziny, tworzącej pewien system wzajemnych oddziaływań, możliwe staje się budowanie bliskości emocjonalnej pomiędzy jej członkami, a także zdobywanie umiejętności do samodzielnego rozwiązywania konfliktów.


Zapraszam osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają trudnych emocji, pragną lepiej radzić sobie z problemami i funkcjonować w sposób satysfakcjonujący w relacjach z innymi ludźmi, chcą poprawić jakość swojego życia.

Psychoterapia.
Gabinet psychologiczny
Patrycja Struś


tel.: 508-763-367
email: kontakt@psycholog-olawa.pl

Adres
ul. Gałczyńskiego 2 lok.8
55-200 Oława

Pomoc psychologiczna                    więcej »

Mediacje rodzinne                           więcej »

Pozwolenie na broń                         więcej »

Home     Pomoc psychologiczna     Mediacje rodzinne     Pozwolenie na broń     O Gabinecie     Kontakt