Psychoterapia
Patrycja Struś
   Home » Pozwolenie na broń

Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń


Jestem licencjonowanym psychologiem (Licencja wydana przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce) wpisanym na listę Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu upoważnionym do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni lub posiadających broń.


O pozwolenie na broń mogą ubiegać się osoby:
 1. mające ukończone 21 lat. (Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21 - mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego
  ZO PZŁ) (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami);
 2. bez zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
  i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub
  o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 3. niewykazujące istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;
 4. nieuzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. posiadające miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. co do których nie istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  w szczególności nieskazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo
  z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których nie toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. / Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898/.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000790898

 2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. / Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549/.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549Psychoterapia.
Gabinet psychologiczny
Patrycja Struś


tel.: 508-763-367
email: kontakt@psycholog-olawa.pl

Adres
ul. Gałczyńskiego 2 lok.8
55-200 Oława

Pomoc psychologiczna                    więcej »

Mediacje rodzinne                           więcej »

Pozwolenie na broń                         więcej »

Home     Pomoc psychologiczna     Mediacje rodzinne     Pozwolenie na broń     O Gabinecie     Kontakt